Poveikis aplinkai - Eternia Solar

Poveikis aplinkai

Kasmet didėjant energijos suvartojimui pasaulyje ir kylant klimato kaitos keliamiems iššūkiams, daugiausia dėmesio skiriama saulės energijai, kuri yra pigi ir aplinkai nekenksminga iškastinio kuro energijos alternatyva. Yra daugybė būdų, kaip saulės fotovoltinės sistemos daro teigiamą poveikį aplinkai:

Išteklių ir aplinkos tausojimas

Saulės energija suteikia galimybę naudotis neišsemiamu energijos šaltiniu, o energijai naudojamo kuro nereikia iškasti iš žemės, gabenti, perdirbti ir deginti. Taip išsaugomi natūralūs gamtos kraštovaizdžiai, kuriuos priešingu atveju suniokotų karjerai, platformos ir perdirbimo gamyklos.

Energijos gamyba naudojant iškastinį kurą reikalauja labai daug vandens bei tuo pačiu jį teršia. Perėjimas prie saulės energijos padeda mažinti mūsų planetoje suvartojamą vandens kiekį.

Vienas mažiausių CO2 pėdsakų

Saulės energijos generavimas palieka vieną mažiausių CO2 pėdsakų mūsų aplinkoje, lyginant su kitais atsinaujinančios energijos šaltiniais bei iškastinio kuro naudojimu. Net įskaitant gamybos ir transporto poveikį aplinkai, saulės moduliai gerokai sumažina CO2 kiekį atmosferoje per savo gyvavimo ciklą.

Aplinka be taršos

Saulės elektrines galima įrengti tankiai apgyvendintose vietovėse, kadangi ši technologija nekelia jokio diskomforto gyventojams (tai yra, nekelia triukšmo, neskleidžia šviesos ar kitokio tipo taršos). Saulės moduliai nekenkia aplinkai, todėl yra puikiai tinkami įrengti bet kur, o ypač dideliuose miestuose, kur oro tarša įprastai būna didesnė.

Daugiau laisvės laukinei gamtai

Saulės moduliai daro minimalų poveikį augalijai ir gyvūnijai. Fotovoltinės sistemos yra įrengiamos ant kruopščiai atrinktų laisvų žemės plotų arba pastatų stogų, efektyviai išnaudojant jau išvystytą miesto infrastruktūrą. Pasitelkiant šias nenaudojamas erdves, nedaroma žala laukinei g

amtai bei joje esančiai gyvūnijai.

Kova su klimato kaita

Visi anksčiau minėti privalumai padeda sulėtinti globalaus klimato kaitą ir sumažinti ekstremalių stichijų skaičių. Laiku nesiėmus reikiamų priemonių kovoti su klimato krize, sausros, liūtys ir karščio bangos taps mūsų kasdienybe. Perėjimas prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra viena iš svarbiausių pasaulinių tendencijų, kurios spartos didinimas yra būtinas siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir sustabdyti klimato kaitą.