Wpływ na środowisko

Wraz z rocznym wzrostem globalnego zużycia energii i wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatycznych najwięcej uwagi zwraca się na energię słoneczną jako tanią i przyjazną dla środowiska alternatywę dla paliw kopalnych. Istnieje wiele sposobów, jak systemy fotowoltaiczne pozytywnie wpływają na środowisko:

Ochrona zasobów i środowiska

Energia słoneczna zapewnia dostęp do źródła niekończącej się energii i nie wymaga wydobywania paliwa z ziemi, transportu, rafinacji, a następnie spalania. Pozwala to zachować naturalny krajobraz, który w innym przypadku zostałyby zniszczone przez zakłady wydobywcze i rafineryjne.

Produkcja energii z paliw kopalnych jest bardzo wodochłonna, a sama woda zostaje zwykle silnie zanieczyszczona w tym procesie. Przejście na energię słoneczną pomaga oszczędzać cenną wodę na naszej planecie.

Jeden z najniższych śladów CO2

Systemy fotowoltaiczne oferują jeden z najprostszych sposobów wytwarzania energii odnawialnej przy najniższym śladzie węglowym w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii lub paliwami kopalnymi. Nawet przy produkcji i transporcie technologii słonecznej system fotowoltaiczny znacznie kompensuje swój ślad CO2 w całym cyklu życia.

Środowisko wolne od zanieczyszczeń

Elektrownie słoneczne mogą być instalowane na gęsto zaludnionych obszarach bez powodowania dyskomfortu dla mieszkańców, ponieważ technologia jest wolna od hałasu i zanieczyszczenia światłem. Panele słoneczne nie szkodzą środowisku i dzięki temu sprawdzają się doskonale, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest na ogół wyższe.

Więcej wolności dla dzikiej przyrody

Panele słoneczne mają minimalny wpływ na florę i faunę. Systemy fotowoltaiczne są zwykle instalowane na starannie wybranych otwartych polach lub dachach budynków, efektywnie wykorzystując już rozwinięte środowiska miejskie. Korzystanie z tych pustych przestrzeni nie powoduje szkód dla dzikich zwierząt w lasach i innych środowiskach.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Wszystkie wymienione wcześniej czynniki przyczyniają się do spowolnienia globalnych zmian klimatycznych i zmniejszenia liczby ekstremalnych anomalii pogodowych. Bez podjęcia w odpowiednim czasie niezbędnych kroków w celu walki z kryzysem klimatycznym codziennością staną się susze, ulewne deszcze i fale upałów. Przejście na odnawialne źródła energii jest jedną z najbardziej krytycznych globalnych zmian, które muszą nastąpić, aby zmniejszyć emisje CO2 i zatrzymać zmiany klimatyczne.