Nasza wizja

W ostatnim dziesięcioleciu energia słoneczna przyciągnęła największy udział nowych inwestycji w odnawialne źródła energii. Inwestycje te stanowią prawie połowę światowego kapitału zainwestowanego w energię odnawialną. Energia słoneczna zyskała również status najtańszej energii elektrycznej w historii. Ponieważ świat coraz bardziej stawia na zrównoważone źródła energii, rozwój technologii słonecznej staje się coraz bardziej obiecujący.

Globalna polityka dąży do bardziej ekologicznej przyszłości

Unia Europejska postawiła ambitny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 50% do 2030 r. Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, torując drogę dla szeregu dotacji i innych korzystnych polityk dla inwestycji w energię słoneczną w najbliższej przyszłości.

Postęp technologiczny
Technological advancements

Postęp naukowy w sektorze energii słonecznej będzie nadal poprawiał wydajność paneli słonecznych, skutkując jeszcze niższymi ogólnymi cenami. Już dzisiaj postęp rozwoju technologii jest na oszałamiającym poziomie – w latach 2010-2019 ceny spadły o 70-80%.

Wraz z szybkim rozwojem energii słonecznej systemy fotowoltaiczne staną się jeszcze bardziej zintegrowane i bezproblemowe z naszym środowiskiem. Coraz większą popularność zyskują elektrownie słoneczne wbudowane w konstrukcję budynku. Ponieważ ogniwa słoneczne stają się cieńsze i bardziej odporne na wpływ środowiska, oczekuje się, że fotowoltaika przekształci wiele nieużywanych powierzchni, takich jak chodniki, ściany lub okna, w zasoby wytwarzające energię.

Pojazdy elektryczne i słoneczne

Popularność pojazdów elektrycznych stale rośnie, ponieważ stają się one bardziej przystępne cenowo i mają bardziej wszechstronny zakres operacyjny. Warto zauważyć, że pojazdy elektryczne wymagają znacznych ilości energii do szybkiego ładowania, dlatego technologia ta doskonale współpracuje z systemem fotowoltaicznym. Elektrownia słoneczna wytwarza więcej niż wystarczającą ilość energii elektrycznej potrzebnej w ciągu dnia, co pozwala na energochłonne ładowanie pojazdów elektrycznych. Technologia słoneczna przekształca pojazdy elektryczne w prawdziwie zrównoważony i przyjazny dla środowiska transport.