Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa warunki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową https://eterniasolar.com/pl  i innych podmiotów danych, których dane dotyczą, a także procedurę realizacji praw podmiotów danych. Dane osobowe przetwarzane są przez UAB Eternia Solar LT, numer rejestracyjny spółki 304521263, adres siedziby: ul. Kauno 16, LT-03212 Wilno, e-mail: info@eterniasolar.com (zwany dalej Administratorem).

Administrator może modyfikować i zmieniać politykę prywatności w dowolnym momencie, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie, czy zapoznałeś się z zaktualizowaną (obowiązującą) wersją polityki prywatności. Data publikacji zaktualizowanej (obowiązującej) wersji polityki prywatności jest podana na górze tej strony.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową i innych podmiotów danych będą przetwarzane zgodnie z przepisami oraz poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.

Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe, które mu przekazujesz lub które gromadzi na podstawie Twojej zgody, do celów określonych w polityce prywatności i nie będzie przekazywał prawa do przetwarzania danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności. W przypadkach przewidzianych przez prawo, Twoje dane mogą być również przekazywane właściwym organom państwowym. Inne przypadki, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim (partnerom Administratora, podmiotom przetwarzającym dane, itp.) zostaną określone w poszczególnych sekcjach polityki prywatności.

Strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są własnością Administratora (np. google.com). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez takie witryny, dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności stosowaną przez daną stronę internetową, do której następuje przekierowanie.

DANE OSOBOWE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ; WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie

Strona korzysta z plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim urządzeniu (np. komputerze stacjonarnym, telefonie komórkowym, tablecie) podczas przeglądania strony internetowej.

Korzystamy z plików cookie, aby móc wykonać następujące czynności:

Specyfikacje plików cookie używanych przez Administratora podano w poniższej tabeli.

Strona internetowa korzysta również z plików cookie stron trzecich. Eternia Solar jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe gromadzone przez wspomniane pliki cookie stron trzecich. Administratorami danych osobowych gromadzonych przez pliki cookie stron trzecich są Google i Mailer Lite). Dokładne informacje o funkcjach plików cookie używanych przez strony trzecie i danych osobowych gromadzonych przez strony trzecie można znaleźć w polityce prywatności stron trzecich (np. polityce prywatności Google, polityce zgodności Mailer Lite) lub kontaktując się z osobą kontaktową odpowiedniej strony trzeciej, która wysyła pliki cookie.

Możesz dowiedzieć się, jakie konkretne pliki cookie zostały umieszczone na Twoim urządzeniu po wizycie na stronie, sprawdzając ustawienia przeglądarki. Jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, informacje o zapisanych plikach cookie można wyświetlić, klikając przycisk po lewej stronie pola adresu.

Pliki cookie umieszczane podczas wizyt na stronach fanowskich Administratora w mediach społecznościowych

Administrator administruje stronami fanowskimi na Facebooku i LinkedIn (zwane dalej stronami fanowskimi).

Podczas odwiedzania stron fanowskich administratorzy mediów społecznościowych umieszczają pliki cookie na Twoim urządzeniu, a wspomniane pliki cookie gromadzą Twoje dane osobowe. Pliki cookie są umieszczane na Twoim urządzeniu zarówno w przypadku, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem odpowiedniej platformy mediów społecznościowych, jak i w przypadku, gdy nie masz konta na danej platformie mediów społecznościowych. Administrator nie ma dostępu do zebranych danych osobowych i od administratorów platform mediów społecznościowych otrzymuje jedynie informacje statystyczne o wizytach na stronach fanowskich.

Aby otrzymać wyczerpujące informacje na temat Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu administrowania stronami fanowskimi, zapoznaj się z następującymi informacjami:

Możesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli nie chcesz, aby strony internetowe umieszczały pliki cookie na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby mieć pewność, że otrzymujesz uprzednie powiadomienie o umieszczeniu plików cookie lub że przeglądarka blokuje wszystkie pliki cookie. Będziesz musiał dostosować ustawienia dla każdej przeglądarki każdego urządzenia.

Jeśli zablokujesz lub ograniczysz korzystanie z plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych usług lub funkcji strony internetowej.

Wyczerpujące informacje na temat plików cookie oraz zasad i ustawień ich działania można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.allaboutcookies.org.

Narzędzia komunikacyjne

Aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie i zachować dowód korespondencji (w celu realizacji uzasadnionego interesu, aby zapewnić skuteczną komunikację i zapobiegać wszelkim sporom dotyczącym świadczenia usług na rzecz osób), Administrator przetwarza dostarczone przez Ciebie informacje:

Dane osobowe przekazane wraz z zapytaniami i wszelka późniejsza korespondencja między Tobą a przedstawicielem Administratora będą przechowywane przez okres wymagany do wykonania danego zadania i zapewnienia wykonania uprawnień Administratora.

W przypadku wysłania zapytania za pośrednictwem kont Facebook lub LinkedIn podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać ujawnione menedżerom sieci społecznościowych i innym osobom, którym menedżerowie Facebooka i LinkedIn udostępniają dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka i LinkedIn.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zostaną określone w części PROCEDURA REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH w polityce prywatności.

DANE OSOBOWE KANDYDATÓW DO PRACY

Wszystkie dane osobowe osób, które chcą zostać zatrudnione przez Administratora, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu selekcji i rekrutacji pracowników, w ramach uzasadnionego interesu w ocenie przydatności kandydata do pożądanej pracy.

Oprócz danych dostarczonych przez samego kandydata na pracownika, Administrator może gromadzić i przetwarzać inne publicznie dostępne dane kandydata dotyczące kwalifikacji i umiejętności zawodowych, tj. może wyszukiwać informacje w Internecie, sprawdzać profile społecznościowe kandydata (takie jak LinkedIn, Facebook, Twitter) itp. Administrator może również skontaktować się z byłymi pracodawcami wymienionymi w życiorysie kandydata (CV) i/lub na publicznych kontach społecznościowych i poprosić o informacje na temat kwalifikacji kandydata i jego umiejętności zawodowych.

Dane osobowe kandydata uczestniczącego w ogłoszonej przez Administratora rekrutacji na konkretne stanowisko będą przechowywane przez Administratora przez 4 miesiące od zakończenia konkretnej rekrutacji. Okres przechowywania danych osobowych jest przedłużany tylko za indywidualną zgodą kandydata. Jeśli nie zostanie uzyskana zgoda na dalsze przetwarzanie danych osobowych Kandydata, wszystkie takie dane osobowe Kandydata (zarówno dostarczone przez Kandydata, jak i zebrane przez Administratora) zostaną zniszczone po tym terminie.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych są wymienione w naszej Polityce prywatności w sekcji WARUNKI WYKONYWANIA PRAWA.

PROCEDURA REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH

Wszystkim podmiotom danych, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci praw poprzez przesłanie pisemnego wniosku pocztą na adres siedziby Administratora, do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty).

INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

UAB Eternia Solar LT Ul. Kauno 16, LT-03212 WIlno Telefon: +370 602 81979 E-mail info@eterniasolar.lt